giovedì 10 settembre 2015
LŪCE IN TĒ, ĪNSĀNE ADAMĀS
Shine on You Crazy Diamond – Pink Floyd

Mōmentō iuventūtem
cum velut sōl lūcērēs:
lūce in tē, īnsāne adamās,
nunc vīsus in oculīs tuīs est
similis gurgitibus ātrīs in caelō;
lūce in tē, īnsāne adamās.
Lātus tū īnsidiīs īnfantiae et celebritātis es
flātusque in aurā chalybeā.
Venī scopus remōtī rīsūs,
venī, ignōtus, fābula, martyr et lūce!

Cōnātus auferre sēcrētum nimis mox es,
tibi sitis dēspērāta lūnae.
Lūce in tē īnsāne adamās,
minātus umbrīs noctis
stānsque sub lūce.
Lūce in tē, īnsāne adamās,
exhausistī adventum bonum cāsuālī scrupolōsitāte,
flātus in aurā chalybeā.
Venī, delirēns, prophēta vīsiōnum,

venī pictor, fistulārī, carcerātus et lūce!

Nessun commento:

Posta un commento